• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU
 
 W komplecie dokumentów znajdują się 4 kopie projektu który składa się z następujących części: 
 
1. ARCHITEKTURA
 
Obejmuje opis funkcji projektu , rozwiązań w zakresie technologii wykonania oraz użycia optymalnych materiałów budowlanych. W części rysunkowej zawarte są rzuty i przekroje kolejnych poziomów budynku: fundamenty, parter, poddasze, dach itp.  
 
2. KONSTRUKCJA
 
Ta  część projektu przedstawia założenia dotyczące "szkieletu" budynku. Na podstawie obliczeń autor projektu sporządza wykaz elementów konstrukcji budynku oraz wymagań dotyczących użytych materiałów.
 
3. INSTALACJA
 
Opisy i schematy instalacji wod-kan, energetycznych, gazowych i c.o itp
  
 
4. PREZENTACJA PROJEKTU  w PROGRAMIE 3D.
 
 
5. ADAPTACJA PROJEKTU INDYWIDUALNEGO DO KONKRETNEJ DZIAŁKI (nie dotyczy przyłączy mediów - płatne dodatkowo)
 
 
6. W OPCJI DODATKOWEJ PROJEKTY PRZYŁĄCZY MEDIÓW